Wie is Johan Kanter

..Maandelijks organiseren wij een “avondje uit” voor mensen in Oldambt die het financieel niet zo breed hebben. Hier kunnen ze lekker en gratis komen eten…

Ik ben Johan Kanter, 45 jaar oud en ben geboren in Groningen.  Ik ben getrouwd met Linda. Wij hebben een dochter van 8 jaar oud, ze zit op de Christelijke basisschool  “Het Baken” te Westerlee.  Mijn vrouw doet vrijwilligerswerk bij die school. Wij wonen in een klein oud arbeiderswoninkje in Westerlee met een geweldig mooi uitzicht.

Wij zijn sinds 2010 lid van de Evangelische Gemeente  Immanuel te Winschoten. In 2012 ben ik lid geworden van de ChristenUnie. Vorig jaar ben ik benaderd om actief deel te gaan nemen.  Voor de raadsverkiezingen sta ik als 3e op de lijst.

Ik werk in de gezondheidszorg bij de Stichting Accare in Assen.  Accare houdt zich bezig met kinder- en jeugdpsychiatrie. Er staat ons een spannende tijd te wachten. Met de transitie jeugdzorg krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle hulp, zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Gemeenten gaan deze taken uitvoeren terwijl er tegelijkertijd bezuinigd moet worden op de jeugdzorg.

Naast mijn werk ben ik actief in de kerk. Maandelijks organiseren wij een “avondje uit” voor mensen die het financieel niet zo breed hebben. Hier kunnen ze lekker en gratis komen eten. Hier ben ik achter de bar te vinden. Ik zit in het evangelisatieteam. Jaarlijks staan wij o.a. op de Adrillenmarkt met een stand. Ook zijn wij elk jaar te vinden op het Heavy Metal concert in Winschoten waar wij Metal Bijbels uitdelen en met mensen praten over het geloof.

De ChristenUnie komt echt op voor de zwakkeren in de samenleving. Met Bijbelse principes. De christelijke normen en waarden moeten duidelijk zichtbaar worden in de maatschappij. Dit betekent dat we er voor elkaar zijn, elkaar willen dienen zoals Jezus ons met zijn liefde.

Flyer

Download hier de persoonlijke flyer.