Wie is Jako Jellema

...In mijn dagelijks werk bij de Rijksuniversiteit Groningen hou ik mij met twee thema's bezig. Het eerste is energie transitie. Samen met een team organiseer ik een onderzoek naar de rol van huishoudens in veranderingen die spelen rondom onze energiehuishouding. Het andere thema is burgerparticipatie bij kennisontwikkeling. Samen met andere partijen zoeken we hoe burgers meer betrokken kunnen worden bij onderzoek naar sociale en technische innovaties…

Elf jaar geleden zijn mijn vrouw en ik in Winschoten komen wonen. Wij genieten van de ruimte en mogelijkheden in de regio. Inmiddels hebben we twee zonen en wonen we met veel plezier in Scheemda terwijl we in Winschoten actief lid zijn van Evangelie Gemeente Immanuel.

Al meer dan tien jaar ben ik lid van de ChristenUnie en geniet ik van de samenwerking met gelovigen van verschillende achtergronden. De afgelopen vier jaar heb ik het werk van Gert-Jan als raadslid ondersteund door actief te zijn in de commissie Bestuur, Middelen en Ruimte. Van dichtbij heb ik meegemaakt hoe de stem van de ChristenUnie wordt gewaardeerd in de lokale politiek door allerlei mensen zoals collega raadsleden, dorpsgenoten en ook het ambtelijk apparaat. Ik vind het belangrijk dat ook in Oldambt dit de komende jaren wordt voortgezet. Als bestuurslid van de kiesvereniging Oldambt wil ik de ChristenUnie raadsfractie ondersteunen in de komende periode.

In mijn dagelijks werk hou ik mij met twee thema's bezig. De eerste is energie transitie. Bij de Energy Academy Europe organiseer ik samen met een team een grootschalig onderzoek naar de rol van huishoudens in de grote veranderingen die spelen rondom onze energiehuishouding. Het andere thema is burgerparticipatie bij kennisontwikkeling. De Rijksuniversiteit Groningen staat al jaren midden in de samenleving maar samen met andere partijen zijn wij op zoek naar hoe dat nog beter kan bij allerlei sociale en technische innovaties.

In ons verkiezingsprogramma vragen we aandacht voor duurzaam werken, wonen en leven. Daarbij maken we ook expliciet onze kijk op energietransitie met een groei aan inzet van duurzame energiebronnen zoals wind en zon. Die veranderingen hebben gevolgen voor de leefomgeving en ik wil de fractie ondersteunen in de keuzes die nodig zijn in deze transitie. Stem ChristenUnie om daar samen invulling aan te geven met oog voor mensen nu en in de toekomst.

Flyer

Download hier de persoonlijke flyer.