Wie is Maaike Snoep-de Jong

“… Ik ben remedial teacher en intern begeleider bij CBS “Het Baken” in Westerlee. Een school is een belangrijk ontmoetingspunt voor mensen uit het dorp…”

Ik ben eind januari 1953 geboren in de duinen van Zoutelande op Walcheren, net voor de watersnoodramp. Gelukkig waren de duinen sterk genoeg.

Ik ben getrouwd met Piet Snoep, huisarts in Scheemda. Samen hebben we 5 kinderen, die allemaal het huis uit zijn, en intussen ook al 12 kleinkinderen. We wonen in Scheemda.

Voordat we naar Scheemda kwamen, hebben we 9 jaar in Venda gewoond en gewerkt. Venda was een zogenaamd thuisland in Zuid Afrika. Piet werkte daar in een zendingshospitaal en ik was, behalve bij het gezin, betrokken bij het oprichten van een internationale christelijke school. Voor die tijd vooruitstrevend, omdat het onderwijs in Zuid Afrika nog gescheiden was in blank en zwart onderwijs.

In Scheemda leven we mee met de Protestantse Gemeente. Bij deze gemeente zijn we ook actief betrokken op allerlei manieren. Zo heb ik vele jaren kindernevendienst gedaan en ben ook verschillende periodes lid van de kerkenraad geweest.

Ik werk op de christelijke school “Het Baken” in Westerlee. Ik ben daar remedial teacher en intern begeleider. Dat betekent dat ik betrokken ben bij kinderen die extra zorg nodig hebben. Het is een fijne school waar ik met veel plezier werk.

Voor mij is het belangrijk te weten dat ik in mijn leven gedragen wordt door de liefde van God. Hierdoor geloof ik dat ik er niet zomaar ben, maar dat ik iets van die liefde mag uitstralen naar anderen, zowel dichtbij als verder weg.

Voor mij past hier de visie van de Christen Unie goed bij. Het is een partij die ervan uitgaat dat mensen beelddragers van God zijn. Ze zet zich in voor gezinnen, voor kleine scholen, en voor een duurzame omgang met de schepping. En niet te vergeten: een veilig Groningen.

Flyer

Download hier de persoonljke flyer.