ANBI

Elke lokale ChristenUnie-afdeling heeft twee belangrijkste inkomensbronnen: afdrachten van landelijke contributies en giften. Op deze pagina leest u meer over onze ANBI-status en de financiële verantwoording. Het vermogen van onze lokale afdeling wordt beheerd door het bestuur van de afdeling. De ledenvergadering controleert het beheer en de verantwoording van het bestuur. Leden van het bestuur krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. 
 
Jaarverslag en financieel verslag
Het meest recente financieel verslag kunt u hier vinden, en het meest recente jaarverslag is hier te vinden. Het financieel jaarverslag wordt opgesteld door de penningmeester en is vastgesteld in het bestuur. Daarna is het ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. De kascommissie van onze kiesvereniging onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering.
 
Giften
De ChristenUnie Oldambt heeft recent geen giften ontvangen. Deze actualisatie dateert van 1 januari 2022.
 
Statutaire naam, postadres, RSIN en KvK-nummer
ChristenUnie Oldambt
Hoofdweg 31
9678PE WESTERLEE
RSIN: 816803262
KvK-nummer: 32080551