Gert-Jan Bolt

"Ik heb in de afgelopen periode gemerkt hoe belangrijk het is dat je lokaal iets voor mensen kunt betekenen. Het overhevelen van taken van het rijk naar de gemeenten, zoals AWBZ, participatie en jeugdzorg wordt een geweldige uitdaging. Maar het biedt ook kansen om onmisbare steun voor mensen die het nodig hebben dichtbij en efficiënter te organiseren."

Wil je contact met Gert Jan? Dat kan via email. Wil je Gert Jan volgen op social media? Dat kan via Twitter.

Willie de Boer - Barten

"Ergens wonen betekent voor mij ergens bij horen. Ergens bij horen is meedoen. ChristenUnie Oldambt doet mee en laat het geloof in de God van de Bijbel een stem hebben in de lokale politiek. Ik richt mij vanuit de CU op de dingen waar ik invloed op heb. In plaats van de hele wereld te verbeteren, doen wat ik kan.

Ik ga voor verantwoordelijkheid nemen. Wat kwetsbaar is, sterker maken. Het leven leven. Met en naast elkaar in een gemeente waarin iedereen mee kan doen: de ondernemer, de werknemer, de werkzoekende, de bewust niet-werkende, de ouder, de mantelzorger, degene in een kwetsbare situatie, de jeugd van nu en de jeugd van vroeger.. iedereen!"

Wil je contact met Willie? Dat kan via email. Wil je Willie volgen op social media? Dat kan via LinkedIn.

Karl Sluiter

"Ik wil graag bijdragen aan een mooiere gemeente Oldambt, waar iedereen mee kan doen, waar ongelijkheid wordt verminderd en waar we naar elkaar omkijken."

Wil je contact met Karl? Dat kan via email. Wil je Karl volgen op social media? Dat kan via Twitter.