verkiezingsprogramma 2018-2022

Het programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft de titel 'Toekomstbestendig Leven' meegekregen.

Speerpunten hieruit zijn o.a.

  • Het aanstellen van een wethouder voor overheidsparticipatie in dorpen en wijken.
  • De sociale samenhang tussen mensen versterken.
  • Meer ondersteuning voor mantelzorgers.
  • Een meer actief handhavingsbeleid voor m.n. veiligheid in buurten.
  • Snel internet voor het buitengebied.
  • Faciliteren van duurzame energieopwekking door (dorps)collectieven.
  • Luisteren naar inwoners.

Klik hier voor het complete programma