Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 heeft als titel ‘Kiezen voor wat écht telt’, en sluit daarin aan bij het landelijke ChristenUnie-thema. In het programma is aandacht voor datgene waar ChristenUnie Oldambt voor wil gaan in de komende bestuursperiode. Wij focussen ons op een viertal thema's, namelijk samenleven in Oldambt, gezond en zorgzaam leven in Oldambt, duurzaam leven in Oldambt en waarde-vol leven in Oldambt.

Het hele programma is hier te vinden.