Geschiedenis

Historie van de ChristenUnie verenigingen Scheemda en Winschoten
De ChristenUnie Scheemda is opgericht in 2002 als een politieke voortzetting van de RPF. De ChristenUnie in Winschoten is opgericht op 19 januari 2001 als een politieke fusie van RPF en GPV. Voor die datum was er in Winschoten al een nauwe samenwerking tussen beide partijen. Onder de naam RPF/GPV hebben beide partijen nooit meegedaan aan de verkiezingen in Winschoten. Dit begon pas nadat de partijen waren samengevoegd onder de naam ChristenUnie.
Vanaf 2002 hebben de afdelingen Scheemda en Winschoten elk 1 zetel in de gemeenteraden van de gemeenten Scheemda en Winschoten.

Fusie kiesverenigingen door herindeling 1 januari 2009
Vooruitlopend op de herindeling van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten per 1 januari 2010 zijn de ChristenUnie kiesverenigingen van Scheemda en Winschoten (Reiderland heeft geen eigen kiesvereniging) per 1 januari 2009 samengevoegd onder de naam: Kiesvereniging ChristenUnie Oldambt. Vanaf de start van de gemeente Oldambt in januari 2010 heeft de ChristeUnie in Oldambt één zetel.