Contact

Contact met de ChristenUnie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Hieronder vindt u de belangrijkste e-mailadressen. Wij zullen u vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Algemene vragen
Voor informatie over de vereniging, de verkiezingscampagne, het lidmaatschap of overige zaken kunt u terecht bij:
Het secretariaat van de kiesvereniging, mevrouw R. Wubs, tel. 0597-850284, e-mail

Politieke standpunten Onze standpunten zijn te vinden in het verkiezingsprogramma. Heeft u vragen over onze standpunten, dan kunt u contact opnemen met de ChristenUnie in Oldambt: De heer Gert-Jan Bolt, Oosterstraat 3, 9679 KJ  Scheemda, Tel: 06-42545864, e-mail

Vragen over deze website?
Voor technische vragen of opmerkingen over deze website kunt u een e-mail sturen naar onze webmaster
: e-mail

Vragen over de partij
Heeft u na het lezen van deze site vragen over lokale verenigingen, de verkiezingscampagne, cursussen, excursies, campagnematerialen, of congressen? Mail dan naar het partijbureau van de ChristenUnie: bureau christenunie

Informatiepakket
Wilt u een algemeen informatiepakket over de ChristenUnie ontvangen dan kunt u dit aanvragen via bureau christenunie Er zijn voor scholieren speciale informatiepakketten.

Kamerleden ontmoeten
De kamerleden houden regelmatig spreekbeurten en werkbezoeken en nemen deel aan fora. Surf naar de agenda en ontmoet hen ergens in het land. De ChristenUnie fractie organiseert ook regelmatig excursies. Voor groepen is het mogelijk een eigen programma op te stellen.

Partijbureau

Het landelijk partijbureau van de ChristenUnie, het Wetenschappelijk Instituut de Mr. G. Groen van Prinstererstichting, de Bestuurdersvereniging en PerspectieF, ChristenUnie-jongeren zijn gevestigd in Amersfoort.

Bezoekadres

Johan van Oldenbarneveltlaan 46, 3818 HB AMERSFOORT

> Routebeschrijving

Correspondentieadres

Postbus 439, 3800 AK AMERSFOORT
Telefoon: 033-4226969 (maandag t/m vrijdag 10.00 tot 16.00 uur)
E-mail: info@christenunie.nl

N.B. Uw mail wordt altijd gelezen en doorgestuurd naar de relevante medewerker(s). Gelet op het grote aantal mails dat wij dagelijks ontvangen, kunnen wij u helaas niet garanderen dat elke mail persoonlijk beantwoord wordt.

Overige mailadressen

Verkiezingsprogrammacommissie - vpc@christenunie.nl
Landelijk Bestuur - bestuur@christenunie.nl
Ledenadministratie - ledenadministratie@christenunie.nl
Bestuurdersvereniging - bestuurdersvereniging@christenunie.nl
Adviseurs lokale afdelingen - advies@christenunie.nl
Opleidingscentrum - opleiding@christenunie.nl
Redactie ledenmagazine - magazine@christenunie.nl
Functionaris Gegevensbescherming/Privacyteam - privacy@christenunie.nl
Webredactie (inhoud) - webredactie@christenunie.nl
Webmaster (techniek) - webmaster@christenunie.nl
Vertrouwenspersoon - vertrouwenspersoon@christenunie.nl
Wetenschappelijk Instituut - wi@christenunie.nl
Redactie Groen - redactiegroen@christenunie.nl
Jongerenorganisatie (PerspectieF) - info@perspectief.nu

Bankrekeningnummers

NL55 RABO 0372 9300 18 t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort
NL98 RABO 0123 0182 50 t.n.v. Mr. G. Groen van Prinstererstichting te Amersfoort
NL62 RABO 0372 9611 26 t.n.v. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren te Amersfoort
NL82 RABO 0385 9623 55 t.n.v. Bestuurdersver. ChristenUnie te Amersfoort

Tweede Kamerfractie

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag
> Meer informatie

Telefoon
070-3183057 (bereikbaar van maandag t/m donderdag van 11.00 - 15.00 uur)

De ChristenUnie ontvangt een groot en toenemend aantal anonieme telefonische oproepen. Om die reden hebben we moeten besluiten om geen telefoongesprekken van afgeschermde nummers meer aan te nemen.

Correspondentieadres: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
E-mail: christenunie@tweedekamer.nl

N.B. Uw mail wordt altijd gelezen en doorgestuurd naar de relevante medewerker(s). Gelet op het grote aantal mails dat wij dagelijks ontvangen, kunnen wij u helaas niet garanderen dat elke mail persoonlijk beantwoord wordt.

Bent u bestuurder voor de ChristenUnie (raadslid, wethouder, Statenlid, etc.) en heeft u een vraag voor de Tweede Kamerfractie, dan verzoeken wij u om niet het algemene mailadres te gebruiken, maar rechtstreeks de relevante medewerkers te benaderen.

Voor afspraken en/of uitnodigingen t.b.v. het Kamerlid kunt u hen via hun eigen adressen mailen:

Eerste Kamer fractie

Bezoekadres: Binnenhof 22, 2513 AA Den Haag
> Routebeschrijving

Correspondentieadres: Postbus 20017, 2500 EA Den Haag
Telefoon: 070-3129200 (algemeen nummer, de fractie is alleen aanwezig op dinsdagen)
Fax: 070-3653868  (algemeen nummer, de fractie is alleen aanwezig op dinsdagen)

E-mailadressen kamerleden
Egbert Schuurman, fractievoorzitter
Remmelt de Boer, wnd. fractievoorzitter en fractiesecretaris
Flora Lagerwerf
Roel Kuiper