ChristenUnie en Fundament Halte 7

halte 7.jpgwoensdag 04 maart 2020 11:52

Nadat in september 2019 de SP uit de coalitie van de gemeente Oldambt is gestapt, zijn we als ChristenUnie Oldambt betrokken geweest bij het verkennen van de mogelijkheden tot een nieuwe coalitievorming. Alle betrokken partijen zijn tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat dit niet haalbaar is.

Maar wat dan wel? De gemeente Oldambt verkeert in financieel zwaar weer. ChristenUnie Oldambt kiest er voor om verantwoordelijkheid te nemen. Als fractie zijn we voor zelf regie houden in plaats van afhankelijk te worden van provincie of Rijk. Daarnaast vinden we gedogen in de komende periode tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2022 géén optie. Gedogen zou betekenen dat je weinig invloed hebt op beslissingen die gemaakt (gaan) worden.
Met zeven partijen (inclusief de coalitiepartijen) binnen de gemeenteraad van gemeente Oldambt is er een uitvoerig proces geweest waarin het Fundament Halte 7 tot stand is gekomen. Het is de oplegger voor het reeds bestaande coalitieakkoord. Een fundament waar we erg blij mee zijn. Het fundament geeft richting aan de grote uitdaging die ons als gemeente in de komende jaren te wachten staat: Een gezonde en vitale gemeente worden, zowel op welzijn- als financieel gebied. Dit hopen we te bereiken door grip te krijgen, sturing te geven en te transformeren op o.a. het sociaal domein.
Bestuurlijke waarden
Door de zeven partijen zijn er negen bestuurlijke waarden vastgesteld. Om de eigen identiteit te behouden – juist ook voor ChristenUnie Oldambt – lichten we de negende bestuurlijke waarde er uit:
"We gunnen elkaar ruimte voor de eigen identiteit. Verschillen laten we niet tussen ons in staan. We pakken de gezamenlijke ambities.
Afwijkende standpunten blijven mogelijk." 
Als partij houden we keuzevrijheid en behouden we onze eigen identiteit. Gezamenlijk zetten we de schouders eronder!

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie en Fundament Halte 7'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.