ChristenUnie en prostitutie

rode koordmaandag 17 oktober 2011 07:45

In de gemeente Oldambt zijn vier seksbedrijven. Bordelen. Twee in Winschoten en twee in Nieuw-Beerta. De gemeente moet beleid formuleren om de seksindustrie in goede banen te leiden.

In de tweede kamer is over prostitutie en mensenhandel een wet gemaakt die nu door de eerste kamer moet worden goedgekeurd. Deze wet regelt o.a. dat er strenger gelet wordt op vrouwenhandel en ook op vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie. Recent onderzoek toont aan dat meer dan 80% van de prostituees dit doet omdat zij daartoe min of meer gedwongen wordt.  Door vrouwenhandel, door loverboys,  door grote financiële nood, door geen andere mogelijkheid te zien om te (over)leven.  In het boek “Slaven in de polder” van Martijn Roessingh en Perdiep Ramsar wordt beschreven dat de helft van vrouwen werkzaam in de prostitutie, daartoe rechtstreeks gedwongen wordt. Het gaat dan voornamelijk om vrouwen uit Oost-Europa.

De nieuwe wetgeving moet regelen dat er strenger gelet wordt op mensenhandel. Eén van de nieuwe maatregelen is het verhogen van de leeftijdsgrens om te mogen werken in de prostitutie van 18 naar 21 jaar. Een andere maatregel is dat er in de gemeenten een actief programma moet komen om ex-prostituees te helpen bij het vinden van passend werk.

Eigenlijk raar. Prostitutie is in Nederland een legaal beroep: men moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, moet belasting betalen etc. Maar wanneer prostituees  -al dan niet met hulp-  uit deze bedrijfstak stappen,  moet er wettelijk hulp zijn om passend werk te vinden. Voor andere beroepen wordt niet expliciet geregeld dat de overheid verplicht is om passend werk te vinden.  Dat zegt iets over het kromme in Nederland: aan de ene kant is prostitutie legaal, aan de andere kant vindt niemand dit een normaal beroep.

In een aantal grote steden wordt voorgesteld om strenger beleid in te voeren. Beleid waarbij de klant van de prostituee strafbaar is. Deze aanpak heeft in Scandinavië geleid tot mentaliteitsverandering in het denken over prostitutie. Bijvoorbeeld in Finland is het strafbaar om seksuele diensten te kopen als de prostituee het slachtoffer is van mensenhandel.

De vraag is alleen of er strenger beleid komt omdat er door prostitutie overlast veroorzaakt wordt, of omdat men begaan is met het lot van de vrouwen die er werkzaam zijn.

De gemeente Oldambt moet vóór 2012 beleid geformuleerd hebben over de prostitutie.  Er kan gekozen worden het beleid van de oude gemeente Winschoten te handhaven. Of om geheel nieuw beleid te formuleren.

De fractie van de ChristenUnie in Oldambt is totnogtoe de enige die er blijk van geeft aandacht te hebben voor dit onderwerp. Ze brengt het onderwerp met regelmaat aan de orde in de openbare vergaderingen. Steevast kan de woordvoerder in de commissie SWI of in de raad rekenen op besmuikt gegrinnik en puberale opmerkingen van andere partijen. Woorden als ‘fatsoensrakker’ of  ‘preuts’ worden genoemd. De ChristenUnie heeft de indruk dat veel bestuurders in onze gemeente de misstanden in de prostitutiebranche bagatelliseren.  Toch laten wij ons daardoor niet weerhouden om onze mening te geven.

De ChristenUnie wil vanuit haar Bijbelse normen en waarden naar het prostitutiebeleid kijken. Al in het Oude Testament komt prostitutie voor. Een voorouder (Rachab) van de Here Jezus is zelfs een prostituee.  En Jezus zelf ziet met bewogenheid de mens achter de prostituee als er iemand dreigt gestenigd te worden of als Hij een prostituee ontmoet bij de waterput. Met diezelfde bewogenheid wil de ChristenUnie omgaan met het prostitutiebeleid in de gemeente Oldambt. Niet vanuit ‘economisch belang’ of vanuit een exploitant van een seksbedrijf.  Zelfs niet vanuit overlast dit die veroorzaakt in een klein dorp zoals Nieuw-Beerta. De ChristenUnie wil beleid dat naar prostitutie kijkt vanuit de vrouw die er werkzaam is, beleid dat erop gericht is om deze te beschermen, beleid dat zéér streng toeziet om misstanden en mensenhandel te voorkomen of aan te pakken.  En beleid dat erop gericht is om op termijn geen seksbedrijven meer te hebben in de gemeente.

Prostitutie is van alle tijden, maar het is géén normale bedrijfstak. Daarom is het belangrijk om daar een helder en duidelijk standpunt in te hebben. De ChristenUnie heeft dit. We gaan een beleidsvoorstel schrijven en dit aanbieden aan het college. Zodat er met bewogenheid omgezien wordt naar de vrouwen die er werken.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht