ChristenUnie en bezuinigingen

Topbanner geld 944x390vrijdag 01 november 2019 16:29

Het zal u niet ontgaan zijn: We moeten bezuinigen. Er is meer geld uit gegeven dan voorzien, zoals aan jeugdzorg en wmo. En we hebben minder geld binnen gekregen dan verwacht.

Dat is wat ingewikkelder.

In het kort: de gemeente krijgt een soort uitkering van de rijksoverheid, die gebaseerd is op de begroting van Nederland. Geeft het Rijk minder geld uit, dan krijgen gemeenten ook minder geld. 

Voor de zomervakantie hebben de meeste politieke partijen met elkaar gekeken hoe hier mee om te gaan; Alles waar we geld aan uitgeven is tegen het licht gehouden en beoordeeld. Welke impact zou een bezuiniging hebben? Ook verschillende ideeën om meer geld binnen te halen zijn besproken. Het college heeft daarom in september een zogenaamd herstelplan voorgesteld. 

Eén van de coalitiepartijen heeft aangegeven niet te willen bezuinigen; Ze maakt geen deel meer uit van de coalitie. De ChristenUnie vindt dat jammer. Zeker, bezuinigen is zwaar en de oorzaak dat er te weinig geld is ligt niet alleen bij de gemeente. Toch ontkomen we er niet aan om als gemeenteraad in haar geheel verantwoording te nemen om financieel goede afspraken te maken. Soms, zoals nu, horen daar wrange maatregelen bij door te bezuinigen.

De gemeente is in het bezit van aandelen die bij verkoop flink wat geld opleveren. Sommige partijen willen deze aandelen verkopen, zodat er niet bezuinigd hoeft te worden.

Voor de ChristenUnie ligt dat genuanceerder; Deze aandelen leveren per jaar ongeveer zeshonderdduizend euro aan dividend op. Als we de aandelen verkopen missen we dat. En bij het verkopen van die aandelen kun je misschien net drie jaar voorkomen dat je moet bezuinigen; Dan heeft de toekomstige (politieke) generatie dus én geen inkomen door dividend meer, én moet die generatie wellicht nog drastischer bezuinigen dan nu het geval is. De ChristenUnie vindt dat je de problemen van nu, niet door mag schuiven naar de toekomst. 

Hoe het dan wel moet? Dat is niet eenvoudig. Het vraagt wat van ons allemaal. Aan de ene kant kan het betekenen dat we als inwoner meer zelf moeten doen aan het onderhoud van onze leefomgeving of sportveld. En dat sommige contributies wat duurder worden. Maar ook dat er bijvoorbeeld op een andere manier gekeken wordt naar het geven van jeugdzorg; Soms zijn er andere oplossingen mogelijk die minder geld kosten én zelfs ook beter zijn voor de jongere. Dat kan echt, het vraagt wel meer, of een andere manier van samenwerken tussen verschillende zorgverleningsinstanties. Daar ligt dan ook een uitdagende taak voor onze SWO. Hoe belangrijk we dit vinden is te zien doordat we juist geld gaan vrijmaken om te investeren in de jeugdzorg en de WMO.

Met een aantal voorstellen kan de ChristenUnie instemmen, maar we zijn het niet eens met alle voorgestelde maatregelen. Wij vinden dat je niet alleen moet kijken hoeveel geld een bezuiniging oplevert, maar dat ook de maatschappelijke impact meegenomen moet worden. We blijven daarom constructief, maar kritisch meedenken.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie en bezuinigingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.